Đề báo kép là gì? Dấu hiệu phương pháp đánh tuyệt đỉnh ít ai biết 7

Dấu hiệu báo đề về kép dựa vào đầu lô câm và đuôi lô câm