Nhận biết theo cách thống kê 100 ngày có độ chính xác rất cao 

XSMB | KQXSMB | Kết quả mb siêu nổ chuẩn

XSMB | KQXSMB | Kết quả SXMB hôm nay