Tịch số đề là cách gọi của người miền Trung về sổ mơ số đề

Tịch số đề miền Trung tập hợp những con số may mắn