Cho số đề tăng tỷ lệ trúng

Cho số đề tăng tỷ lệ trúng